skip to content »

vdv345polk.ru

Dating voor alleenstaande ouders

dating voor alleenstaande ouders-67

Wijzend op de afbeelding van de keizer op een muntstuk sprak Jezus: "Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort." Lees verder...

En dan de vraag van de samenhang van deze uiterlijke klanken van koor en orkest en de innerlijke beleving van de toehoorder.Alle kinderen vanaf groep 4 zijn van harte uitgenodigd om mee tedoen.Ook als je niet gedoopt bent ben je van harte welkom!!Ook de andere werken van deze cantatevesper worden door Quink uitgevoerd.Heleen Weimar verzorgt een korte toelichting op deze intieme Bach-cantate.Alleen al die traditie heeft een verbindende werking: professionele koren en amateurs, kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, gelovige en niet-gelovige luisteraars zijn er mee bezig.

Dat doet de vraag rijzen: is er nu ook in de Mattheuspassion zelf sprake van een verenigende, een heel-makende kracht? Allereerst natuurlijk die van de samenhang van de tekst en de muziek.

Op 3 februari werken aan de cantatevesper mee: Marjon Strijk (sopraan), Elsbeth Gerritsen (mezzo-sopraan), Harry van Berne (tenor) en Kees Jan de Koning (bas).

De cantate bevat aria’s, recitatieven, duetten en een koraal, alle uitgevoerd door de solisten samen met het Orkest van Cantate op de Brink.

De actie Kerkbalans 2018 zal in onze parochie in de laatste week van januari weer van start gaan. Dit jaar krijgt u de envelop weer in de bus bezorgd (dus niet bij het parochieblad) met een gefrankeerde retourenvelop. Joseph zelf verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen en vooral ook het financieel beleid – dit laatste valt ons dan ook zwaar. Beste buddy, maatschappelijk begeleider, taalcoach en klusser, voel je vrij om introducés mee te nemen die graag meer over het vrijwilligerswerk willen weten.

Uw vrijwillige bijdrage is (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Wij verzoeken u vriendelijk dezeretourenvelop zo snel mogelijk te retourneren per post of te bezorgen bij De Drie Berken, graag uiterlijk 5 februari. Wij willen u daarom tijdens deze actie vragen onze parochie te steunen met uw jaarlijkse bijdrage. Plaats: Emmauskerk op de Kerkelandenlaan 5 te Hilversum. Emmauskerk in gebouw De Waaier, Kerkelandenlaan 5 in de wijk Kerkelanden in Hilversum. Het zal best druk worden en we willen graag de grootte van de catering inschatten.