skip to content »

vdv345polk.ru

Esther juriste utrecht dating

esther juriste utrecht dating-87

De levensloopbenadering staat op de beleidsagenda (Van der Brug 2000; Kerkhoff 1998; Sennett 2000).Daarvoor gelden onder meer de volgende overwegingen: – een betere spreiding van de carrière over de levensloop kan de (over)belasting van de werkende mensen in de gezinsfase verminderen; – de bevordering van de arbeidsparticipatie van 55 ’ers.

esther juriste utrecht dating-2esther juriste utrecht dating-71

Daarin wordt een duidelijke verbinding aangebracht tussen het werk en de privé-belangen van mensen in de verschillende levensfasen.Uit een representatieve steekproef onder 1.100 werkende Nederlanders blijkt dat de groep met combinatieproblemen twee keer zoveel kans heeft om opgebrand te raken dan anderen.De factor privé-werk bleek zelfs belangrijker te zijn dan gekende burn-out risicofactoren als een hoog werktempo, een lange werkweek en gebrek aan regelmogelijkheden.Op basis van beschikbaar onderzoek komen Geurts e.a.(2002) tot de conclusie dat het werk vaker dan andere situaties een negatieve invloed heeft op thuis.De door Jeuken bepleite aanvulling van het persoonlijke ontwikkelingsplan voor uitsluitend de loopbaan naar een POP voor werk én privé sluit hierbij goed aan. Piet Jeuken MA is in zijn bedrijf O-LENG actief als bedrijfssocioloog Arbeid & Gezondheid en mediator bij arbeidsconflicten.

Dit hoofdstuk is een bewerking van de masterthesis Persoonlijke ontwikkeling voor werk en prive; een win-win aanpak voor mens en organisatie (2002, te downloaden van pagina Visie).

De samenstelling van het gezin lijkt relevanter; de aanwezigheid van jonge kinderen kan tot problemen leiden ten aanzien van de GAP, met name voor vrouwen.

1.3 Werk-privé: praktijkvoorbeelden met oplossingen Er zijn ook succesverhalen over de combinatie werk-privé.

Volgens Amerikaans onderzoek komt een negatief werk-thuisconflict tussen werk en thuis ten minste drie keer vaker voor dan omgekeerd een negatief thuis-werkconflict.

De effecten van de thuissituatie op het werk wordt door werkende mannen en vrouwen vaker als positief dan als negatief gezien.

Maar een POP alléén voor het werk schiet tekort, vindt Jeuken (2002). Bovendien worden conflicten over de combinatie werk en privé vaker veroorzaakt door het werk dan door privé-eisen.